عبودیت در حدیث امام رضا علیه السلام

 • ۶۳

#حدیث_رضوی

💠 امام رضا (ع):  

عبودیت در پنج چیز است : 

۱-خالی بودن شکم 

۲- قرائت قرآن 

۳- نماز شب

۴- تضرع در پیشگاه خدا در صبح گاهان

۵- گریه و زاری از خوف خدا.

📚 کتاب جلوه وصال ، ص37

احکام زیارت اربعین

 • ۱۳۲۲

فردی که به خویشان ویا دوستان بدهکاراست آیا می تواند به زیارت اربعین مشرف شود؟

✅ اگر زمان ادای قرض نرسیده و یا قرض دهنده به شما مهلت برای پرداخت قرض بدهد اشکالی ندارد و در صورتی که زمان ادای آن رسیده و بتوانید بدهی خود را بدهید و طلبکار هم مطالبه کند، اول قرض خود را پرداخت نمایید. و اگر مکلف به قصد ترک واجب مثل نپرداختن دینی که وقت پرداختش رسیده است به سفر برود، نمازش تمام است؛ اما اگر بدون این قصد سفر می‌رود هرچند مستلزم ترک واجب می‌شود، نماز شکسته است.

وصیت

 • ۲۳۰۹

احکام دو دقیقه ای

۱- اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد بگوید مقداری به کسی بدهکار است(آیا باید این اقرار او را قبول کرد یا نه؟)

فرمودند: اگر متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است.باید مقداری را که معین کرده از ثلث مالش بدهند، و اگر متهم نباشد (و کسی هم منکر گفته او نشود) باید از اصل مالش بدهند.

.

.

.

۲-اگر کسی دو نفر را وصی کند و یک نفر آنها بمیرد یا دیوانه یا کافر شود ، حاکم شرع و مجتهد یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هردو بمیرند یا دیوانه و یا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین میکند.

وصیت

 • ۲۱۷۰

۱-اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کسی دیگر بدهند(به نظر مرحوم امام و جمعی از مراجع) بخشش از اصل مال است و نیاز به اجازه ورثه ندارد، ولی وصیت اگر کمتر از ثلث مالش باشد اجازه ورثه نمی‌خواهد ولی اگر زیادتر از ثلث (یعنی یک سوم) مالش باشد  احتیاج به اجازه ورثه دارد.

.

.

.

۲-اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند(مثلأ مغازه ای یا زمینی را به عنوان ثلث قرار می دهد) بعد وصیت میکند که درآمد آن را به مصرفی برسانند، باید مطابق وصیت عمل نمایند.

وصیت

 • ۲۱۳۶

احکام دو دقیقه ای

گاهی ممکن است سؤال شود که:« آیا انسان می‌شود از وصیت خود برگردد ؟»

جواب:

۱- بله اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهد بعد بگوید به او ندهند وصیت اول باطل می‌شود.

و گاهی ممکن است قیّمی برای بچه های خود معین کند بعد دیگری را بجای او قیم کند ، در این حالت وصیت اول باطل میشود.

.

.

.

۲-عملاً کاری می کند که معلوم می شود از وصیت خود برگشته.

مثال: خانه ای را وصیت می کند به کسی بدهند و بعد با توجه به وصیتش خانه را می فروشد یا کسی را وکیل می کند که بفروشد.

در اینجا هم وصیت باطل می شود.

شرایط وصی (عمل کننده به وصیت)

 • ۲۳۵۰

شرایط وصّی (عمل کننده به وصیت)

وصّی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

لازم نیست وصّی انسان حتماً اولاد انسان یا همسر انسان یا فامیل باشد زیرا ممکن است بعضی از این افراد قابل اطمینان نباشند لذا نباید آنها را وصّی خود قرار دهند.

.

.

.

اگر کسی چند وصی را برای خود معین کند چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر به توافق نرسیدند باید به حاکم شرع مراجع نمایند.

وصیت

 • ۲۰۷۹

احکام دو دقیقه ای

۱- اگر کسی به قصد خودکشی عمداً زخمی به خود بزند یا سمّی یا دارویی بخورد به قصد خودکشی و بعد وصیت کند، مقداری از مال را به مصرفی برسانند ، صحیح نیست.

.

.

.

۲- وصیت در بعضی موارد واجب است از جمله فرمودند وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید باید امانت های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر نمی تواند یا اطلاع دهد یا وصیت کند.

.

.

.

۳- اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش نمی تواند یا موقع دادن بدهی او نرسیده باید وصیت کند شاهد هم بگیرد.

شرایط وصیت کننده

 • ۲۴۰۵

وصیت کننده شرائطی دارد

۱- عاقل باشد

۲- بالغ باشد: وصیت بچه ده ساله را بعضی مراجع در امور خیریه مثل ساخت مسجد، کتابخانه جایز می دانند.

۳- از روی اختیار وصیت کند یعنی مجبورش نکرده باشند

۴- ورشکسته ای که قاضی و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده است ، نباشد.

وصیت

 • ۲۰۹۵

احکام دو دقیقه ای

یکی از دستورات اسلام وصیت کردن است، وصیت گاهی مستحب است و گاهی واجب و هر کدام احکامی دارد.

وصیت یعنی انسان سفارش کند بعد از مرگش برا او کارهایی انجام دهند مثلا بگویید بعد از فوت من چیزی از مال من ملک کسی باشد، یا برای اولاد صغیر خود و کسانی که اختیار آنان با اوست ، قیّم و سرپرست معین کند و کسی را که به او وصیت می کنند که کارها را انجام دهد وصی می گویند.

.

.

.

۱- در وصیت، نوشتن لازم نیست، زبانی هم کافی است ولی برای محکم کاری خوب است هم محضری کنند و هم شاهد بگیرند و هم با مشورت علما باشد که مسائل شرعی مراعات شود.

.

.

.

۲- اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند یعنی مفهوم و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

حتی بعضی فقها فرمودند: اگر چیزهایی را نوشته که بعداَ مطابق آن وصیت کند احتیاط واجب آن است که به آن عمل نمایند.

نذر

 • ۱۹۶۹

۱- اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد باید همان روز بگیرد و اگر آن روز مسافرت کند قضا روزه و کفاره بر او واجب است.

.

.

.

۲-اگر نذر کند تا وقت معینی عملی را ترک کند مثلا گفته تا یک ماه حرف بیهوده نزنم یا پرخوری نکنم یا سیگار نکشم ، بعد از تمام شدن آن مدت می‌تواند آن کار را اگر گناه نیست انجام دهد.

ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری آن کار را انجام داد باز باید تا یک ماه آن را ترک کند و اگر دوباره انجام دهد کفاره دارد.

نذر

 • ۱۹۹۰

احکام دو دقیقه ای

۱- گاهی افراد پول یا اجناسی را برای مسجد و حسینیه نذر می کنند و این پول ها نزد هیئت امناء یا مسئولین هیئت جمع می شود ؛ گاهی سوال می کنند که آیا می توانیم از این پول ها قرض برداریم برای مخارج شخصی خودمان بعد جایگزین کنیم؟

فرمودند اینها حکم امانت را دارد و چنین حقی ندارند.

.

.

.

۲- اگر اجناس نذری اضافه آمد مثلا روغن، قند و چایی اضافه آمد چه کار باید کرد؟

فرمودند: اوّلا در حد ممکن مصرف شود که اضافه نیاید، حال اگر اضافه آمد اگر بماند فاسد نمی شود ، نگه داشته شود برای سال بعد ولی اگر فاسد می شود بفروشند پولش را نگه دارند.

نذر

 • ۱۸۸۶

احکام دو دقیقه ای

۱- در نذر کسی نمی تواند برای شخصی دیگر نذر کند به این معنی که ، من نذر کنم شما یک کاری را انجام بدهید یا این که بعضی می گویند : مادرم نذر کرده که من در محرم لباس سیاه به تن کنم یا روضه بگیرم یا قربانی کنم این امور صحیح نیست.

.

.

.

۲- اگر کسی غذا یا مالی را نذر کرده و هزینه آن را در جایی دیگر خرج کند ، نمی تواند به دیگران بگوید من نذر کردم شما هزینه آن را بدهید ، مثلا گاهی بعضی نذر می کنند آش بدهند ، در خانه همسایه ها می روند و می گوییند شما نخود آن را بدهید به دیگری می گویند شما لوبیا بدهید ، چرا که من نذر آش دارم، این ها هم صحیح نیست.

اهمیت نماز و قصه ابو ثمامه

 • ۱۴۱۴

احکام دو دقیقه ای

یکی از مسائل مهم که در قرآن مکرر ذکر شده و روایت فراوان دارد و علما کتاب های فراوان درباره او نوشتند مسئله نماز و اهمیت نماز است.

در روایات آمده حضرت صادق علیه السلام در بستر شهادت؛ خویشان خود را جمع کردند و فرمودند:شفاعت ما نمی رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد، و در روز عاشورا هم شخصی بنام ابو ثمامه صیداوی که وقتی دید ظهر شده آمد خدمت امام حسین علیه السلام و عرض کرد: یا ابا عبدالله جانم فدای شما باد  می بینم که این لشکر به جنگ با شما نزدیک شده اند ولی قسم به خدا که تو کشته نشوی تا من در خدمت شما کشته شوم ؛ دوست دارم این نماز ظهر را (نماز ظهر عاشورا) با شما بخوانم بعد شهید شوم؛ حضرت هم دعا کردند و فرمودند: یاد کردی نماز را خدا تورا از نماز گزاران و ذاکرین قرار دهد.

اهمیت نماز

 • ۱۶۲۷

احکام دو دقیقه ای

اهمیت نماز

یکی از اهداف مهم قیام امام خمینی(ره) مسئله برپایی نماز بود، در زیارت نامه حضرت می خوانیم «أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ» شهادت می دهم که شما نماز را بر پا داشتی و مسئله زکات را زنده کردی ، خود حضرت هم شب عاشورا را وقت مهلت گرفتند و در بیان علتش فرمودند: إِنّی أَحِبُّ الصَّلاةَ من چون نماز را دوست دارم می خواهم امشب را به نماز و عبادت بگذرانم.

لذا از علاقمندان و عزاداران حضرت انتظار می رود که به پیروی از او به نماز اهمیت زیادی بدهند ، پدران و مادران جوانان و نو جوانان نماز را مخصوصأ نماز اول وقت را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. 

نذر

 • ۱۵۰۴

احکام دو دقیقه ای

۱-آیا میشود نذر را تغییر داد؟

مثلا نذر کرده عاشورا غذا بدهد ؛ می خواهد اربعین بدهد به صورت کلی فرمودند اگر انسان صیغه نذر نخوانده باشد که اکثر مردم نمی خوانند و بلد نیستند قابل تغییر است.

از نظر زمان مانند مثالی که زدیم

از نظر مکان مثلا گفته در وطن خودم انجام می دهم ولی حالا می خواهد در قم انجام دهد یا بلعکس

از نظر جنس مثلا شربت گفته ولی حالا هوا سرد است و می خواهد شیر گرم بدهد یا بلعکس

از نظر مقدار مثلا ۱۰ کیلو گفته ولی حالا می خواهد کمتر یا بیشتر بدهد ؛مانعی ندارد