امر به معروف ونهی از منکر

  • ۱۹۲۲

امر به معروف

در راستای اجرای اصل امر به معروف ونهی ازمنکر در سطح جامعه، به نظر شما عملکرد فردی موثرتر است یا گروهی؟

امر به معروف، یا لفظی است یاعملی.امر به معروف لفظی، این است که انسان با بیان، خوبی ها را برای مردم تشریح کند، مردم راتشویق کند وبه انها بفهماند که امروزکار خیر چیست.امر به معروف عملی، این است که انسان نباید به گفتن قناعت کند. گفتن کافی نیست.گفتن شرط لازم است، ولی کافی نیست، باید عمل کرد.

گذشته از این که ما در اجرای امر به معروف ونهی ازمنکر، باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته توجه داشته باشیم که عمل هم اگر فردی باشد، چندان مفید فایده ای نیست، به خصوص در دنیای امروز.این هم خود یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که، آن‌هایی هم که اهل عمل می باشند، توجهی به عمل اجتماعی ندارندوبه اصطلاح،«تک رو» می باشند.از عمل فردی،کاری ساخته نیست.از فکر فرد، کاری ساخته نیست.از تصمیم فرد،کاری ساخته نیست. همکاری، همفکری ومشارکت لازم است.

هر یک از امر به معروف لفظی وامر به معروف عملی، به دو طریق است؛ مستقیم وغیر مستقیم. گاهی که می خواهید امر به معروف یا نهی از منکر کنید، مستقیم وارد می شوید، حرف را مستقیم می زنید، ولی یک وقت هم به طور غیرمستقیم به او تفهیم می کنید، که البته موثرتر ومفیدتراست.

شما اگر بخواهید به شکل غیر مستقیم،امر به معروف کنید، یکی از راه های آن، این است که خودتان صالح و با تقوا باشید. خودتان اهل عمل وتقوا باشید. وقتی خودتان این طور بودید، مجسمه ای خواهید بود از امر به معروف ونهی از منکر.

---------------------------------------

۱-حماسه حسینی، صص۲۴۸و۲۵۴:ده گفتار،ص۸۷

۲- ۱۱۰ سوال از استاد مطهری(تدوین مجید باقری)، سوال ۵۵،ص۱۱۶و۱۱۷

حماسه حسینی

  • ۲۰۸۱

Emam hosein2

می‌دانم خون حسین(ع) و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا؛ راه قبله را می‌نمایاند. به نظر شما هدف اصلی ازعزاداری و سوگواری در ایام ماه محرم چیست؟

عاشورا روز تجدید حیات ماست. در این روز، می‌خواهیم در کوثر حسینی شستشو کنیم، تجدید حیات کنیم، روح خودمان را شستشو بدهیم، خودمان را زنده کنیم، از نو مبادی و مبانی اسلام را بیاموزیم و روح اسلام را از نو به خودمان تزریق کنیم. ما نمی‌خواهیم حس امر به معروف و نهی از منکر، احساس شهادت،احساس جهاد، احساس فداکاری در راه حق، در ما فراموش شود؛ نمی‌خواهیم روح فداکاری در راه حق در ما بمیرد. این فلسفه عاشورا است، نه گناه کردن و بعد به نام حسین بن علی بخشیده شدن! گناه کنیم، بعد در مجلسی شرکت کنیم و بگوییم خوب دیگر گناهانمان بخشیده شد. گناه آن وقت بخشیده می‌شود که روح ما پیوندی با روح حسین بن علی بخورد.۱

--------------------------------------------------------

۱- حماسه حسینی،صص۱۸۷-۱۸۸

۲- - ۱۱۰ سوال از استاد مطهری(تدوین مجید باقری)، سوال ۶۰،ص۱۲۵

دلایل صلح امام حسن مجتبی(ع)

  • ۲۲۳۴

چه دلایلی باعث شد که حضرت امام حسن مجتبی(ع)، صلح دربرابر حکومت ظالم اموی را بپذیرد؟

در زمان امام حسن(ع) به دلیل جریان‌های زیادی که در زمان امیرالمؤمنین پیش آمد و از همه بالاتر، آن حالت سست عنصری که اصحاب امام حسن(ع) به خرج دادند، اگر امام حسن(ع) مقاومت می کرد کشته می شد؛ ولی نه کشته شدن شرافتمندانه و افتخار آمیز، آن گونه که حسین بن علی(ع) کشته شد.حسین بن علی با ۷۲ نفر کشته شد؛ یک شهادت آبرومندانه و در یک وضع و شرایط خاص که دارد اسلام را آبیاری می‌ کند.

در زمان امام حسن(ع)، یک حالت