#توقف_گرانی_بنزین

  • ۳۴۱
#توقف_گرانی_بنزین

راهی به جز #توقف_گرانی_بنزین وجود ندارد!

تفاوت قیمت به علت ارزانی بنزین در ایران نیست بلکه بعلت بی ارزش بودن پول ملی نسبت به پول سایر کشورهاست.1️⃣  قیمت هر لیتر بنزین در ایران نسبت به کشورهای منطقه خیلی کمتر است لذا «قاچاق بنزین» یکی از تبعات این تفاوت قیمت است. به طور میانگین روزانه 10 میلیون لیتر #بنزین از کشور به دلیل اختلاف قیمت با کشور های همسایه قاچاق می‌شود.

2️⃣  سود