حواریون

تبلیغات
پیوند های ویژه
کانال ایتا حواریون
طبقه بندی موضوعی

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ

بیداری اسلامی

امام خامنه ای

إن نظام الحکم المنتخب من الشعب فی إیران،مضی قدما باسم الإسلام مؤکداً شعاراته الإسلامیة،لتکون النتیجة أن ینهض العلماء الشبان فی هذه الأرض من المختصین فی العلوم والصناعات المتطورة جدا کتقنیات الطاقة الذریة والنانو و یعلنوا بکل اعتزاز أنهم من عناصر قوی التعبئة{الفدائیین والمضحین}.ولهذاالسبب ،أی نظراً للدور الأساسی الذی یلعبه الإسلام فی هذه الأرض ،یحارب الإستکبار الجمهوریة الإسلامیة.

فی کلام الإمام الخامنئی

The system elected by Iranian people has progressed in the name of Islam,highlighting Islamic slogans;As the Iranian young scientists in advanced scientific and industrial fields such as nuclear energy and nanotechnology talk of being basiji proudly;and the Imperialism stands against the Islamic Republic of Iran for fundamental role of Islam in Iranian land.
Imam khamenei

نظام منتخب ملت ایران، با نام اسلام و با برجسته کردن شعارهای اسلامی به پیش رفته است به گونه‌ای که اکنون دانشمندان جوان این سرزمین در علوم و صنایع بسیار پیشرفته نظیر هسته‌ای و نانو، با افتخار از بسیجی بودن خود سخن می‌گویند و استکبار نیز به همین علت یعنی به دلیل نقش آفرینی مبنایی اسلام در این سرزمین،به مقابله با جمهوری اسلامی مشغول است.

امام خامنه‌ای

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۲ ، ۱۲:۲۰
حسین
شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۰۲ ب.ظ

بیداری اسلامی

إن الکیان الصهیونی یعیش حالة الضعف والعزلة وکراهیة الآخرین له أکثر من أی وقت مضی.وتعانی أمریکا الداعمة الآصلیة له من أزمة متفاقمة و ارتباک دائم.

فی کلام الإمام الخامنئیtoday, the zionist regime is weaker,more hated,more isolated than ever ,and its main supporter,the United States, is in greater difficulty and at a greater loss than ever before.

Imam khamenei

امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر و ضعیفتر و منزوی تر،وحامی اصلی‌اش آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگم‌تر است.

امام خامنه‌ای

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۰۲
حسین
يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ

بیداری اسلامی

تدعم إیران الشعوب والمظلومین، وتواجه الجمهوریة الإسلامیة الظلم والظالمین، وتقف بکل ما لها من طاقة بوجه الظالمین والمستکبرین ومظالمهم ومطامعهم، ولن تتراجع عن ذالک أبداً.

فی کلام الإمام الخامنئی

Iran is on the side of nations, on the side of the oppressed.The Islamic republic is against oppression;it struggles against oppressor.with all its might it stands against the bullying and excessive demands of oppressors and imperialists,and will not retreat.

Imam khamenei

ایران طرفدار ملت‌هاست، طرفدار مظلومین است. جمهوری اسلامی با ظلم مخالف است، با ظالم مبارزه می‌‌کند، در مقابل زورگوئی و زیاده‌خواهی ظالمان و مستکبران هم با همه وجود می‌ایستد و عقب‌ نشینی نمی‌کند.

امام خامنه‌ای

۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۳۷
حسین
شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۵۲ ب.ظ

بیداری اسلامی

وجهت الشعوب المسلمة فی ثوراتها وانتفاضاتها الکبری رؤوس حرابها نحو الإستکبار والصهاینة.ولذالک تسعی القوی الإستکباریة للحیلولة دون التواصل بین الشعوب والتقارب بین القلوب.

فی کلام الإمام الخامنئی

In their revolutions,in their great movements, Muslim nations have placed their sharp and cutting edge against imperialism,against Zionism.therefore, the imperialist powers sttempt to prevent nations from establishing relations, and prevent hearts from growing closer to each other.

Imam khamenei

ملت های مسلمان در انقلاب‌های خود، در نهضت‌های بزرگ خود، آن نقطه بُرنده و تیزِ حرکت خود را علیه استکبار قرار داده‌اند،علیه صهیونیست‌ها قرار داده‌اند، بنابراین سعی قدرت‌های استکباری این است که نگذارند بین ملت‌ها ارتباط برقرار شود، دلها به هم نزدیک شود.

امام خامنه‌ای

۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۲ ، ۱۳:۵۲
حسین