دستت اما حکایتی دارد..

  • ۳۲۳
دستت اما حکایتی دارد..

دستت اما حکایتی دارد...

 بزرگترین انتقام تاریخ را خواهیم گرفت...

شهید سردار سلیمانی

  • ۳۱۱
شهید سردار سلیمانی

شهادت سردار همدانی حماسه ها در سوریه داد.

شهادت محسن حججی نوید شکست داعش را داد.

شهادت حاج قاسم هم قطعا نابودی آمریکا و اسرائیل را خواهد داد.

اگر کوه بود کوهى عظیم و بزرگ بود

  • ۳۸۰
اگر کوه بود کوهى عظیم و بزرگ بود

چون خبر شهادت مالک اشتر به امیر المؤمنین علیه السّلام رسید بسیار اندوهگین و افسرده خاطر شد گریست و بر منبر تشریف برده فرمود:
 "ما از خدا هستیم و بسوى او باز مى گردیم، و ستایش خداوندى را سزا است که پروردگار جهانیان است، بار خدایا من مصیبت اشتر را نزد تو بشمار مى آورم، زیرا مرگ او از سوگهاى روزگار است، خدا مالک را رحمت فرماید که بعهد خود وفاء نمود، و مدّتش را به پایان رسانید، و پروردگارش را ملاقات کرد، با اینکه ما تعهّد نموده ایم که پس از مصیبت رسول خدا-  صلّى اللّه علیه و آله بر هر مصیبتى شکیبا باشیم، زیرا آن بزرگترین مصیبتها بود.

خدا مالک را جزاى خیر دهد و چگونه مالک که اگر کوه بود کوهى عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ بود سنگى سخت بود، آگاه باشید بخدا سوگند مرگ تو اى مالک، جهانى را ویران و جهانى را شاد مى سازد یعنى اهل شام را خوشنود و عراق را خراب مى گرداند، بر مردى مانند مالک باید گریه کنندگان بگریند، آیا یاورى مانند مالک دیده می شود، آیا مانند مالک کسى هست، آیا زنان از نزد طفلى بر مى خیزند که مانند مالک شود"

نحوه شهادت سردار سلیمانی

  • ۳۰۸

 نحوه شهادت سردار سلیمانی به روایت خبرنگار حاضر در بغداد؛ ابومهدی مهندس برای استقبال از شهید سلیمانی رفته بود/ شمار شهدا به ۱۵ نفر می‌رسد


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 15 ثانیه