عید سعید فطر مبارک

  • ۳۰۵۶

الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد الله اکبر و الحمدالله علی ما هدانا

عید سعید فطر

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است **** ماه مهمانی تمام و مه‌ نگارم رفته است

با گل این بوستان تازه انسی داشتم**** گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است

عید سعید فطر برمسلمانان ومومنان روزه دار مبارک باد

عید فطر

  • ۱۷۸۹

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...

عید فطر

عید سعید فطر برمسلمانان ومومنان روزه دار مبارک باد