اتفاق جالب در یکی از مدارس

  • ۲۱۴دریافت
مدت زمان: 50 ثانیه

اتفاق جالب در یکی از مدارس..

  در مدرسه ای یکی از معلمان از #مهسا_امینی حمایت کرده و مطالب نادرستی درباره نظام و رهبری و انقلاب مطرح میکنه و به #نیروی_انتظامی توهین میکنه..  پدر یکی از دانش آموزان از کارکنان نیروی انتظامی بوده.. بقیه دانش آموزان تا اخراج اون معلم از مدرسه ایستادگی میکنن، بعدهم از ماموران پلیس در مدرسه قدردانی میکنن و از پدر دوست شون هم تقدیر میکنن..