حواریون

گام دوم انقلاب
پیوند های ویژه
کانال ایتا حواریون
طبقه بندی موضوعی

Slide 3


برنامه سمت خدا ۹۱/۱۱/۷ حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی


سوال – چرا با وجود اینکه ایرانی و صاحب تمدن قوی و طولانی هستیم باید فرهنگ عربی را

بپذیریم. چه می شد که هر ملیتی یرای خودشان پیامبری داشت ؟

پاسخ – ما از طریق قرآن می خواهیم پیامبر را بشناسیم. آیاتی که از پیامبر تعریف کرده است

زیاد است. در آیه ۱۵۷ سوره اعراف می فرماید: (که پیامبر ده ویژگی دارد) پیامبری که برای شما

آمده است رسول و فرستاده ی خداست، نبی است و از طرف خدا به او وحی می شود ، فرد عادی

بوده است، نام این پیامبر هم در تورات و هم در انجیل آمده است( پس پیامبر مورد تایید پیروان

موسی وعیسی هم هست.همه ی یهودیان می دانستند که اوآخرین پیامبراست ولی لجاجت ورزیدند)،

پیامبر مردم را به کار خوب دعوت می کند، پیامبر مردم را از کار بدی باز می دارد، این پیامبر

هر چیزی پاکیزه ای را بر شما حلال می داند، پیامبر چیزهای خبیث را هم حرام کرده است ،

پیامبر خرافات را از شما برداشت. و نگذاشت که شما با خرافات زندگی کنید، پیامبر موانعی را که

شما برای خودتان تراشیده اید را برداشت. حالا وظیفه ی ما در مورد این پیامبر چیست ؟

این آیه می فرماید: پیامبر را قبول کنید و به او ایمان بیاورید، با احترام از او یاد کنید ،پیامبر را

یاری کنید با تقوا و عمل تان، از قرآن تبعیت کنید،شما رستگار هستید. پیامبر به مردم بگو که من

بر همه ی مردم مبعوث شده ام .

پس آیه بالا جواب سوال را می دهد. کسانی که می گویند: چرا ما باید از دین عربی تبعیت کنیم به

خاطر شبهه ای است که افتاده است. کسانی با اصل دین و اسلام مخالف هستند و می خواهند به

باورهای اسلامی لطمه بزنند. مثلا می گویند که چرا ما باید نام عربی روی فرزندان مان بگذاریم؟

چرا نماز راعربی بخوانیم و بعد می گویند چرا پیامبر ما عرب باشد باید ایرانی می شد و در آخر

می گویند که این قرآن را پیامبری عربی آورده است پس آنها را کنار بگذاریم.

پس این افراد می خواهند دین را کنار بگذارند به خاطر همین شبهه در باورهای ایجاد می کنند.

در هیچ جا پیامبر نگفته است که من رسول الله عرب هستم. داریم که من فرستاده شده ام برای

همه ی جهانیان ، ما تو را برای همه ی مردم فرستادیم ، ای مردم پیامبر برای همه ی شماست .

در هیچ جای قرآن نگفته است که ای پیامبر ما تو را برای عرب فرستاده ایم . پیامبر جهانی است.

فردی که جهانی است ملیتی هم دارد.مثلا پیامبر ملیت عربی دارد، ممکن است ملیت فارسی یا ...

داشت. پیامبر اسلام پیامبر فرهنگ عرب نیست بلکه یپامبر فرهنگ ارزش هاست. فردی وارد

مسجد شد و دید که سلمان(فارس بود)، بلال( حبشی بود) و سهیل( رومی بود) و اباذر(عرب بود)

در اطراف پیامبر نشسته بودند .در میان این اصحاب ملاک، ارزش است.  روایت داریم که اگر

ایمان ده درجه باشد سلمان درجه اش ده است. و رتبه ی اباذر از سلمان کمتر بود. پیامبر و قرآن

با فرهنگ غلط عربی مبارزه کرده است و آنرا تایید نکرده است .

مثلا قرآن با تبرُج (بی حجابی) مبارزه کرد. در حالیکه در همان زمان در ایران حجاب وجود داشته

است. پیامبر نمی گوید که چون در عرب بی حجابی رواج دارد من هم با آن موافق هستم. عده ای از

عربها دختران شان را زنده بگور می کردند و شراب می خورند. عربهای کارهای خوب هم داشتند

که اسلام آنرا تایید کرد. مثلا چهارماه از سال جنگ نمی کردند، سخاوتمند و میهمان دوست بودند.

این شبهه ها بخاطر درک نکردن صحیح رسالت پیامبر است. پیامبر برای جهانیان مبعوث شده است

ولی اولین مخاطبان پیامبر جامعه ی اطرافش بودند یعنی عرب ها و بخاطر همین قرآن عربی نازل

شد که آنها بفهمند.

در مورد اسامی هم روایات زیادی داریم.

این اسامی ارزشی است یعنی چون نام شخصیت علی است نام فرزندان مان را علی می گذاریم و

این ارتباطی به عرب بودن یا فارس بودن ندارد. پیامبر چون به حضرت ابراهیم علاقه داشت

نام پسرش را ابراهیم گذاشته بود. این نام گذاری برای ارزش است. ترجمه ی اسامی، ارزش را

منتقل نمی کند. خود اسامی نورانیتی دارد که منتقل می شود. فردی به امام صادق(علیه السلام)

گفت که نام دخترم را فاطمه گذاشته ام.

امام فرمود :مبادا دخترت را بزنی زیرا نام او ، نام مادرم زهراست.

درتاریخ ده ها نمونه داریم که پیامبر خط بطلانی بر ملاک بودن عرب کشید که یکی از آنها در

فتح مکه بود. وقتی مکه فتح شد و بت ها شکسته شد، برای گفتن اذان، پیامبر، بلال را که حبشی

بود انتخاب کرد .فردی نارحت شد و گفت :چرا بلال اذان می گوید.

بعد آیه نازل شد که «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»

راوی می گوید: که در منا بودم و شنید که پیامبر اعلام کرد: عرب بر عجم، سیاه بر سفید برتری

ندارد مگر با تقوا. حضرت علی (علیه السلام) نشسته بود و خواهرش ام هانی به بیت المال آمده بود

که حقش را بگیرد و حضرت سی درهم به او داد. فرد ایرانی نزد حضرت آمد و آقا سی درهم،هم

به او داد.

ام هانی اعتراض کرد که چون من عرب هستم و خواهرشما هستم ،باید به من بیشتر از فرد ایرانی

می دادی.

امام فرمود: هیچ کدام از این هایی که تو می گویی در قرآن نیست.

همه ی نوه های گاندی می گویند که فامیل ما گاندی است زیرا گاندی شخص مبارزی بوده است و

همه می خواهند خودشان را به گاندی منتسب کنند حتی نوه های دختری .

انتساب های ما هم به این جهت است. پس اسلام دین ارزش است نه عرب و عجم.

قرآن به زبان عربی نازل شده است زیرا جامعه ی آن زبان عرب بوده اند و امروز هم باید با

همان لحن خوانده بشود .نماز، شعار جهانی اسلام است و همه ی ملت های دنیا با این شناخته می شود.

اسامی بخاطر حفظ شخصیت هاست.

خانمی به من گفتند که من به حضرت زهرا حسودی می کنم زیرا شوهر ،فرزندان و پدری به این

خوبی داشت.

بالاخره باید پیامبر در جامعه ای مبعوث می شد. اگر پیامبر از قوم فارس بود ملیت های دیگر

می گفتند که چرا ایشان فارس است. اسلام فرمود :این پیامبر همه ی شماست .

در ضمن حضرت زهرا سه شب گرسنه خوابید و شوهرش بیشتر در جنگ بود و... سختی های

زیادی کشید.

این سوالها ریشه دار است و عده ای دین را نمی خواهند. دین و اسلام ارزشی است.


سوال – در قرآن از پیامبر بعنوان رحمت للعالمین یاد شده است. آیا انجام هفتاد جنگ که خود پیامبر

هم در آن حضور داشتند و خون هایی ریخته شد، با این صفت پیامبرمنافات ندارد؟

پاسخ – این خودش مظهر رحمت است. مثل پزشکی که سینه را می شکافد تا بیمار را عمل کند.

اصل اول در اسلام جنگ نبوده است. درهیچ جنگی اسلام شروع کننده ی جنگ نبوده است.

اصل اول صلح و پذیرش حق است.

قرآن در سوره نحل می فرماید: که مردم را سه جور دعوت کن. با حکمت ،موعظه و مناظره .

این شعار اسلام است .پیامبر سیزده سال در مکه جنگ نکرد. پیامبر را خیلی اذیت کردند و

اصحابش را کشتند ، شکنجه کردند و اموال آنان را غارت کردند ولی شمشیر دست نگرفت و

جنگ نکرد. بیشتر جنگ های پیامبر دفاعی است. یعنی دشمنان حمله کردند یا خیانت کردند.

ده تا از جنگ های پیامبر جنگ است و بقیه درگیری های جزئی است. و جنگ جدی نیست.

در فتح مکه خونریزی اتفاق نیفتد. در جنگ تبوک هم خونریزی اتفاق نیفتاد و پیامبر در مرز

قراردادی را امضا کردند. در صلح حدیبیه پیامبر صلح را پذیرفت با اینکه به نفع مشرکان بود.

مجموعه کشته های پیامبر در جنگ ها بیشتر از ۱۵۰۰ نفر نیست.

 در تاریخ طبری داریم که در جنگ احد هفتادنفر و در جنگ بدر هشتاد نفر، درجنگ خندق نُه نفر

خیبر ،در فتح مکه سه نفر ... کشته شده اند. غربی ها درماهواره این شبه ها را ایجاد می کنند

درحالیکه در جنگ های صلیبی و جنگ جهانی اول ،میلیون ها نفر کشته شده اند. آنها جنگ های

خودشان را نمی بینند.

نکته ی مهم این است که در اسلام جنگ برای خداست .در سوره بقره داریم«بجنگید برای خدا»

پس جهاد هم عبادت است. جنگ برای کشورگشایی نیست بلکه برای توحید است.

رئوسای مکه اجازه نمی دادند که غلامان و بردگان به پیامبر و اسلام ایمان بیاورند. و آنها را تهدید

می کردند. پیامبر باید با آنها می جنگید تا سخن اسلام را به گوش مردم برساند.

در قرآن داریم: کسانی که با شما می جنگند، شما هم با آنها بجنگید. و به آنها تجاوز نکنید .

خدا فرمود که از مستضعفان دفاع کنید و دین را بر آنها عرضه کنید. پس باید راه را باز کرد.

در قرآن داریم :مسلمانان، چرا جنگ نمی کنید و مستضعفان را نجات نمی دهید؟ برای فتنه بجنگید.

اسلام در جنگ به ارزش های اخلاقی اهمیت داده است .پیامبر فرمود: ای علی ،با هیچ کس نجنگ

مگر اینکه او را به اسلام دعوت کنی. بعضی از قبایل به اسلام دعوت شد.

وقتی جنگی شروع می شد پیامبر می فرمود بخاطر خدا حرکت کنید، کسی را قطعه قطعه نکنید،

پیر مرد و زن را نکشید، در غذای مشرکین سم نریزید، با اسیر حسن معاشرت داشته باشید .

اینها رحمت است. وقتی غده ی سرطانی در بدن باشد پزشک آن را درمی آورد ،این از رحمت

پزشک است.

قبیله ای می خواستند پیامبر را ترور کنند و ... پس باید با اینها مقابله می شد. در فتح مکه تمام

مشرکینی که با پیامبر جنگیده بودند ، پیامبر آنها را بخشید. در فتح مکه فردی پرچم به دست گرفت

و گفت که امروز، روز انتقام است، پیامبر پرچم را گرفت و آنرا به علی داد و گفت بگو: امروز

روز رحمت است. فتح مکه بالاترین رحمت پیامبر نسبت به مشرکین بود.

در جنگ حنین، پیامبر به تمام تازه مسلمانانی که سابقه ی جنگ داشتند غنیمت داد. حتی به ابوسفیان

هم غنیمت دادند. پس پیامبر، پیامبر رحمت است. امروز دشمن روی قسمت های مهم تاریخ دست

گذاشته است و آنرا تحلیل نمی کند.مثلا می گویند که این پزشک تیغ جراحی دست گرفت و قلب

مرا شکافت، ممکن است که عده ای تحت تاثیر قرار بگیرند و بگویند چه پزشک بی رحمی .

این فرد نمی گوید که این پزشک اول دارو داد، توصیه کرد بعد که بیمار گوش نکرد با وسایل دیگر ...

و در آخر برای بهبود بیمار عمل جراحی کرد.

آنها نمی گویند که چقدر پیامبر زخمی شد و آزار دید ولی فقط دعا می کرد و می گفت که خدایا

آنها را هدایت کن. هیچ پیامبری به اندازه ی من اذیت نشد . پیامبر تعداد زیادی را عفو کرد.

آنها فقط جنگ پیامبر را می گویند ولی نمی گویند که آنها با پیامبر چه کردند. اگر پدری بچه اش

معتاد شد نباید او را دعوا کند؟ برای تربیت بچه، گاهی مدیر باید دانش آموز را اخراج کند.

رحمت پیامبر در زوایای مختلفی خودش را نشان می دهد. پیامبر یک رحمت ویژه به مومنین دارد

و یک رحمت به همه ی جهانیان دارد.

سوال – صفحه 219 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم :اگر به حقیقت قرآن و رسالت پیامبر شک دارید از اهل کتاب مسیحیان

و یهودیان بپرسید تا آنها به شما بگویند که قرآن حق است.البته اگر عناد نداشته باشند.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۱/۲۸
حسین

سمت خدا

نظرات (۱)

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۵۵ ☼☼☼ عـصــر ظـهــور ☼☼☼
سلام همرزم عزیز

از اینکه پرچم مولای نازنین مان را در وبلاگ شریف تان گذاشتید بی نهایت سپاسگزارم. اگر برای شما امکان دارد آن را در مکان بالاتری قرار دهید.

شما هم با افتخار لینک شدید.

امیدوارم که به زودی اجرتان را از دستان پرمهر امام زمان (ع) بردارید ان شاء الله

یا مهدی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">