برخی آثار رفع نیاز مردم

برخی آثار رفع نیاز مردم

رفع نیاز مومن

برخی آثار رفع نیاز مردم

دوری از عذاب خدا: رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: خدای متعال بندگانی دارد که آن ها را برای رفع نیازهای مردم اختصاص داده است. مردم در نیازمندی‌هایشان به آنان پناه می‌برند.اینان از عذاب الهی در امان‌اند.۱

نشان شیعه بودن: امام صادق سلام الله علیه فرمودند: شیعیان ما را به دو خصلت بیازمایید.اگر این دو خصلت را نداشتند حتماً از آنان دوری کنید. مفضل بن عمر پرسید:آن دو کدام‌اند؟ فرمود: مواظبت بر نماز اول وقت و یاری رساندن به برادران دینی، گرچه اندک باشد.۲

آمرزش گناهان و ترفیع درجات: امام صادق سلام الله علیه  فرمود: هرکس نیاز مسلمانی را برآورد، خدا ده حسنه برای او می‌نویسد، ده گناه از او می‌بخشد و ده درجه مقام او را بالا میبرد و در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایهٔ خدای متعالی نیست او را در سایه خود قرار می‌دهد.۳

دفع گرفتاری از خانواده: امام باقر سلام الله علیه می فرماید: هر مومنی که نیاز گرفتاری را برآورد، خدا هفتاد و سه حاجت او را برآورده می سازد: هفتاد و دو حاجت در آخرت و یکی در دنیا و کمترین پاداش دنیایی او این است که گرفتاری را از او و مال  و خانواده و فرزندانش دفع می‌کند و کمترین پاداش آخرتی او این است که درهای بهشتی بر روی او گشوده و به او گفته می شود: از  هر دری که می خواهی وارد شو. آن امام همام سلام الله علیه فرمود: از هر دری وارد شود به سوی ما می آید.۳

افزایش روزی: امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود: آیا از چیزهایی که روزی را می‌افزاید به شما خبر دهم؟ عرض کردند: آری، ای امیر مؤمنان! فرمود.... یاری کردن برادر دینی که روزی  را افزایش می‌دهد.۴

دوام روزی: پیامبر صلی الله علیه واله وسلم  می فرماید: خدا اقوامی را به برخورداری از نعمتی اختصاص می دهد که به سود مردم است. این نعمت را تا هنگامی در میان آنان نگه می دارد که آن را بذل کنند و هرگاه از بذل آن سرباز زدند خدا نعمت را از آنان می گیرد و به دیگران می دهد.۵

امیر مؤمنان علی سلام الله علیه هم به جابر فرمود: ای جابر! کسی که نعمت های خدا بر او افزون شود رویکرد مردم به او برای رفع نیاز افزون گردد. اگر آنچه خدا بر او واجب کرده انجام دهد نعمت‌ها را پایدار خواهد کرد و اگر در انجام دادن وظیفه الهی خود کوتاهی کند آن نعمت ها را در معرض زوال و نابودی قرار داده است.۶

آسایش در دنیا و آخرت: امام صادق سلام الله علیه فرمود: مؤمن تنگدستی که گرفتاری برادر مؤمن خود را بر طرف کند خدا در دنیا و آخرت تامیین نیازهایش را بر او آسان می کند.۷

اعطای بهشت: رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم  فرمود: هرکس نیاز مؤمنی را برآورد خدا نیاز های فراوانی را برای او تأمین می کند که کمترین آن ها بهشت است.۸

تقرب به خدای سبحان: امام سادق  سلام الله علیه  فرمود: با یاری کردن برادرانتان به خدا نزدیک شوید.۹

محبوب خدا شدن: امام صادق سلام الله علیه فرمود: خدا می فرماید: مردم عیال من اند و محبوب ترین آنان کسانی اند که در رفع نیازمندی های مردم بکوشند.۱۰

اتصال به ولایت خدا: امام ابوالحسن(موسی بن جعفر) سلام الله علیه فرمود: برادر مؤمنی که برای رفع نیاز خود برادر مؤمنش می آید، رحمتی از سوی خداست که به سوی او سوق داده است. اگر او درخواست یاد شده را پذیرفت این کارش وی را به ولایت ما اهل بیت پیوند داده است که به ولایت خدا متصل است.۱۱

فرمانروایی در بهشت: رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم  فرمود: خدا بندگانی دارد که در بهشت فرمانروایی می کنند. گفته شد: ای رسول خدا! آنان کیان اند؟ فرمود: کسانی که نیاز مؤمنی را برطرف کنند و این کار میان خودشان مخفی بماند.۱۲

کیفر بی توجهی به نیاز مردم

همان گونه که یاری کردن مردم و رفع نیاز آنان پاداشی دنیوی و اخروی دارد، بی تفاوتی در زمینه رفع مشکل و نیازمندی های مردم نیز پیامدهای ناگوار و کیفر هایی متعدد در پی دارد که در روایت به آن ها اشاره شده است. در این بخش به چند مورد بسنده می شود.

خروج از ولایت الهی: امام کاظم سلام الله علیه فرمود:کسی که برادری دینی به او پناه برد و او در حالی که قدرت دارد به برادرش پناه ندهد (و او را یاری نکند) به تحقیق ولایت خدا را قطع کرده است.۱۳

خروج از ولایت اهل بیت سلام الله علیه : امام صادق سلام الله علیه به یکی از یاران خود به نام رفاعه فرمود: ای رفاعه! به خدا ، پیامبر و علی ایمان نیاورده، کسی که برادر مؤمنش برای رفع نیاز خود نزد او آید و او با روی گشاده از وی استقبال نکند، پس اگر نیازش به دست او برآورده می شود، در رفع آن شتاب کند و اگر خودش نمی تواند نیاز او را برآورد،بکوشد تا از طریق فردی دیگر نیاز او را تأمین کند، پس اگر جز این،پیش آید، میان ما و او ولایتی نیست.۱۴

گرفتاری لعنت ابدی: رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم  فرمود:کسی که نیاز نیازمندی را برنیاورد در حالی که می تواند، گناه او مانند گناه باجگیری است. در این هنگام مالک بن عوف برخاست و پرسید: ای رسول خدا! گناه باجگیری در چه حدی است؟ آن حضرت فمود: در هر روز و شب لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد و هر کسی را خدا لعنت کند یاوری ندارد.۱۵

گرفتار گناه شدن: امام صادق سلام الله علیه فرمود: بدان کسی که مال خود را در راه اطاعت خدا صرف نکند به هزینه کردن آن در راه معصیت خدا گرفتار می شود و هرکس در راه برآوردن نیاز ولیّ خدا قدم برندارد خدا او را به گام زدن در جهت رفع گرفتاری دشمنان خدا مبتلا می کند۱۶

امام صادق سلام الله علیه می فرماید: کسی که از انفاق حقی در راه خدا مانع شود دو چندان آن را در راه باطل هزینه خواهد کرد.۱۷

پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمود:کسی که مالش را با اراده و اختیار خود از خوبان دریغ دارد خدا مالش را به ناچار هزینه اشرار خواهد کرد.۱۸

عذاب قبر:امام کاظم سلام الله علیه فرمود: کسی که برادر مؤمنش جهت درخواست حاجت نزد او آید و او نیازش را برنیاورد در حالی که قدرت دارد،خدا در قبرش ماری آتشین بر وی مسلط می کند که تا قیامت او را نیش می زند.۱۹

عذاب روز قیامت: این کیفر در روایات با تعبیرهایی گوناگون آمده که به برخی از آنها اشاره میشود.

در زنجیر بودن در قیامت - سیاه شدن چهره در محشر - واگذاری به خود - محرومیت از سکونت در بهشت - محرومیت از طعام بهشتی - محرومیت از شفاعت پیامبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

۱-الجامع الصغیر ج ۱ ص ۳۵۸

۲-مصادقة الاخوان ص ۳۶

۳-مصادقة الاخوان ص ۵۴

۴-روضة الواعظین ص ۳۸۸

۵-معانی الاخبار ص ۱۲۴

۶-الجاامع الصغیر ج۱ ص۳۵۸

۷-الامام العسکری ص ۴۰۳

۸-الکافی ج۲ ص۲۰۰

۹-قرب الاسناد ص۵۶

۱۰-وسائل الشیعة ج۱۶ ص ۳۴۲

۱۱-کتاب الخصال،ص۸؛روضة الواعظین،ص۳۸۶

۱۲-مصادقة الاخوان ص ۷۱

۱۳-الکافی ج۲ ص۱۹۶

۱۴-مصادقة الاخوان ص۵۵

۱۵-الکافی،ج۲ ص ۳۶۶و۳۶۷

۱۶-مستدرک الوسائل ج۱۲ ص۴۳۴

۱۷-وسائل الشیعة ج۱۶ ص۳۹۰

۱۸-الفقیه ج۴ ص۴۱۲

۱۹-جامع الاخبار ص۱۷۶ مستدرک الوسائل ج۱۲ ص۴۳۵و۴۳۶

۴ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها