امیرالمؤمنین علیه السلام

  • ۲۱۰۷

امیرالمؤمنین علیه السلام به سلیم فرمود:

«این امر ولایت ما، که خداوند معرفت آن را به شما داده و بدین وسیله بر شما منت گذارده، خبره شدن درآن از شناخت طلا و نقره مشکل‌تر است، وعدهٔ کمی از امت بدان معرفت دارند....

پس خدا را شکر کن وآنچه به تو عطا کرده و تو را بدان اختصاص داد با سپاسگزاری حفظ کن، و بدانکه خداوند این امر ولایت را که تو داری فقط به

شهادت وتدفین حضرت زهرا(س) ۴

  • ۲۶۴۷


وصیتهای حضرت زهرا(س)

 

ابن عباس می گوید: حضرت زهرا(س) بعد از رحلت پدرش پیامبر(ص) چهل شب ماند.وقتی بیماریش شدت یافت علی (ع) را صدا زد وفرمود:

«ای پسر عمو،حال مرا که می بینی،من تو را وصیت می کنم

غصب فدک ۳

  • ۲۶۰۲

استدلال حضرت زهرا (س) برای بازگرداندن فدک

 

ابن عباس گفت: به حضرت زهرا خبر رسید که ابوبکر فدک را به تصرف خود درآورده است.آنحضرت همراه زنانی از بنی هاشم بیرون آمد تا بر ابوبکر وارد شد.

سپس فرمود:

بیعت اجباری با ابوبکر۲

  • ۳۷۷۷

اولین سخنان امیرالمؤمنین(ع)هنگام بیعت اجباری

 

امیرالمؤمنین را در حالیکه گریبان او را گرفته و می کشیدند نزد ابوبکر رسانیدند. همین که چشم ابوبکر به حضرت افتاد فریاد زد:«او را رها کنید»!.

حضرت فرمود:«چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله کردید!ای ابوبکر، به چه حقی و به چه میراثی  و به چه سابقه ای مردم را بر بیعت خود ترغیب می کنی؟! آیا تو دیروز به امر پیامبر (ص) با من بیعت نکردی»؟

 

تهدید اول به قتل برای بیعت اجباری

 

عمر گفت: ای علی